screens
ScreenShot1
ScreenShot1

Management software main menu screen

press to zoom
Screenshot2
Screenshot2

Feature setup

press to zoom
Screenshot3
Screenshot3

Showtime setup

press to zoom
screenshot5
screenshot5

Daily reporting box office screen

press to zoom
ScreenShot4
ScreenShot4

Daily reporting cash balance screen

press to zoom
screenshot7
screenshot7

Daily reporting sales summary screen

press to zoom